Tạp chí đồng hồ

Những thuật ngữ thường dùng cho đồng hồ

Stainless Steel:The metallic parts of this watch are forged in high quality. Stainless Steel,super-resistant.

Thép chống gỉ: Bộ phận kim loại của đồng hồ được xử lý với chất lượng cao bằng thép chống gỉ và chịu nước tốt.

Water-resistance (30 meters / 100 feets):

Khả năng chống được nước vào tới  30 mét nước  ( tương ứng 100 feets)

All Swatch watches are water-resistant to at least 30 meters/100 feet in depth.

Khả năng chịu nước của tất cả đồng hồ Swatch ít nhất là 30 mét nước/ tương ứng với 100feet.

Swatch guaranties that their watches are totally water tight, thanks to the unique system with an external battery.

Bảo hành đối với đồng hồ Swatch là bảo đảm đồng hồ kín nước, đồng hồ là một khối duy nhất với pin ngoài vỏ.

Swatch Scuba and Fun Scuba watches are water-resistant to 200 meters/ 650 feet in depth.

Đồng hồ Swatch Scuba và Fun Scuba chống được nước tới độ sâu là 200 mét nước /Tương ứng 650 feet.

Glows in the dark: (Đồng hồ có dạ quang)

The hands of the watch glow in the dark. The number or hour marks could glow in the dark too.

Kim đồng hồ sẽ có dạ quang. Những mã vạch chỉ giờ cũng có.

Date: (Hiển thị ngày )

The watch indicates the day of the month with numbers.

Đồng hồ có hiển thị ngày của tháng bằng chữ số.

Day of the Week and Date:The watch indicates the day of the week and of the month.

Đồng hồ có hiển thị lịch thứ trong tuần .

Chronograph: (Một trong những chức năng thể thao của đồng hồ để  ghi thời gian)

The Swatch Chrono is a watch with a stopwatch function. This additional mechanism makes it possible to measure accurate to the tenth of a second short times. By clicking on the push buttons, the hands of the chronograph (seconds, minutes, hours) can be started, stopped, reset to zero, as well as “Add” and “Split” functions.

Đồng hồ Swatch Chrono là đồng hồ có chức năng đếm thời gian . Chức năng thêm này có thể đo  chính xác đến 1/10 giây. Sử dụng bằng cách ấn vào núm chỉnh giờ, kim của đồng hồ đo thời gian sẽ bắt đầu hoạt động, dừng, hay trở lại trang thái bình thường, đó như là chức năng “Thêm” và “Chia” thời gian

Aluminium: (Hợp kim Nhôm)

Aluminium, ultra-slight and resistant at same time

Hợp kim Nhôm, cực mỏng và  độ bền cao .

Tachometer: (Chức năng thế thao của đồng hồ: Đo  tốc độ )

The tachometer dial on the face of a chronograph is used with the chronometer to measure speed in kilometers/miles per hour.

Vành đo tốc độ trên mặt  của đồng hồ đo thời gian được dùng với chức năng bấm giờ để đo tốc độ bằng kilomet(dặm)/giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *